Воено злосторство

Воено злосторство е злосторство извршено за време на војна, кое е казниво според меѓународното право. Тука спаѓа кршење на законите за водење војна, било од воени лица или цивили. Сите кршење на законите за водење војна во меѓудржавни конфликти се воени злосторства, додека прекршоците на внатрешни конфликти обично спаѓаат под локалната јурисдикција. Воени злосторства се дефинирани првично со Хашката конвенција од 1899.[1]

Наводи уреди

  1. Scott, James Brown, ed. The Hague Peace Conferences of 1899 and 1907, Vol. 1, The Conferences. (The Johns Hopkins Press 1909)