Википедија:Фотоловови 2021/Предлози/Горно Лисиче

Барателот ќе треба јасно да ги претстави своите планови, образложувајќи каде и што ќе фотографира, со кое превозно средство ќе патува, колку време ќе трае потфатот, колку членови ќе учествуваат во екипата (ако ги има) и колкави се проценетите трошоци. Врз основа на содржината на барањето, заедницата ќе донесе одлука во врска со предлогот. Барањето ќе биде одобрено во оној момент кога истото ќе добие три гласа „За“ или најмалку две третини од вкупниот број на гласови во случај веќе да има три гласа „Против“ или „Воздржан“.

Ве молиме, напишете ги бараните информации за предлогот под соодветните поднаслови подолу.

Фотолов во Горно Лисиче - фотолов на местата и знаменитостите во Горно Лисиче.

Основни информацииУреди

Место/местаУреди

Фотографирање на места и знаменитости во Горно Лисиче.

ТраењеУреди

Фотоловот ќе се изведе на 4 септември, сабота 2021 година и ќе биде во времетраење од 2-4 часа.

Поединец или група (тогаш и бр. на членови)Уреди

Проценети трошоциУреди

Без трошоци.

Дискусија на заедницатаУреди

ГласањеУреди

ЗаклучокУреди

  Одобрено Согласно дадените гласови, предлогот се одобрува.Dandarmkd (разговор) 11:12, 16 септември 2021 (CEST)

Напомена

Одобрените средства ќе бидат исплатени (повратени) откако фотографиите ќе се подигнат на Ризницата (Wikimedia Commons). При подигањето, учесникот задолжително мора да ја одбере лиценцата „Криејтив комонс 4.0“, да даде што попрецизен опис на подигнатото и да долу да ја внесе категоријата Photohunt in Gorno Lisiče за да ги заведе сликите на правилно место. Пожелно е на сликите да стојат и координати што би ги завел самиот апарат при сликањето. По подигањето, учесникот треба да задолжително да нè извести за тоа преку оставање на коментар на страницата за предложување.