Василиј Месародонит

Василиј Месародонититалијански катепан, претставник на византискиот цар, од 1010 до 1016 или 1017 година. Го наследил катепанот Јован Курку, кој починал борејќи се со ламбардите, кој биле под водство на Мел, во почетокот на 1010 година. Во март, Василиј се истоварил со засилување од Цариград и Лав Торник Контолеон, стратегот на Кефалонија. Василиј веднаш ги опседнал бунтовниците во Бари. Жителите во градот се договориле со Василиј и ги присилиле ламбардиските водачи Мел и Дат, да избегаат. Василиј влегол во градот на 11 јуни 1011 година и воспоставил византиска контрола. По неговата победа не спровел никкви одмазднички мерки. Тој само го испратил семејството на Мел, вклучувајќи го и неговиот син Аргириј, во Цариград. Следниот чекор на Васили да привлече што е можно повеќе ламбардиски сојузници кон Византија. Тој го посетил Салерно во октомври, каде се сретнал со принцот Гвемар III кој бил византиски вазал. Потоа се упатил кон Монтекасино, во чиј манастир се криел Дат. Василиј сепак ги потврдил сите привилегии на манастирот на својот имот на византиска територија.Опатпт, Атенулф, бил брат на принцот на Капуа, Пандулф IV. Манастирот набрзо го протерал Дат кој пребегнал на папска територија. Василиј го држел под контрола катепанатот сè до неговата смрт во 1016 година, или, според Луп Протоспатариј, 1017.[1] Тој бил заменет од претходноспоменатиот стратег на Кефалонија, Лав.

Современите научници како што се Guilou and Vannier го поистоветуваат Василј месародонит со Василиј, член на семејството Аргири и брат на идниот цар Роман III, кој е спомнат под хроничарот Јован Скилица, дека исто така учествувал во борбите против Мел.[2]

Наводи уреди

  1. Lupus Protospatharius, as per the Byzantine convention, places the start of each calendar year in September, hence events placed on a given year may have actually occurred late in the preceding year.
  2. Alexander Kazhdan. Some Notes on the Byzantine Prosopography of the Ninth through the Twelfth Centuries. Byz. Forsch. 12 (1987): 63–76.

Извори уреди

  • John Julius Norwich The Normans in the South 1016-1130. Longmans: London, 1967.
  • Ferdinand Chalandon Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile. Paris, 1907.
Претходник
Јован Курку
Италијански катепан
1010 – 1016 or 1017
Наследник
Лав Торник Контолеон