Вангел Динупремиер на Крушевската Република.

Вангел Дину

Мандат
3 август 1903 – 13 август 1903
Претседател Никола Карев

Роден