Валериј Лунин

Валериј Василевич Лунин (р. 31 јануари 1940 во Богдановка Урицки, Орловска област, СССР) — советски и руски хемичар, декан (1992-2018), а потоа претседател (2018) на факултетот за хемија на Државниот универзитет во Москва, академик на Руската академија на науките (2000), претседател на експертската комисија на „Рускиот Совет за Училишни Олимпијади“ по хемија.

ЖивотописУреди

Средно училиште учел во Црвен Рог. Дипломирал на хемискиот факултет на Московскиот државен универзитет во 1967 година, а во 1982 година се здобил со титулата доктор по хемиски науки. Бил професор на катедрата за хемија на нафта и органска катализа (1986-1987), на катедрата за физичка хемија на Хемискиот факултет (1987-1993), раководител на лабораторијата за катализа и гасна електрохемија (од 1987 година), раководител на катедрата за физичка хемија (од 1993 година), декан на Хемискиот факултет (од 1992 година).

Автор е на научни трудови во областа на физичката хемија на површини и хетерогена катализа. Развил теоретски основи за создавање нова класа на хетерогени катализатори врз основа на интерметални соединенија и нивните хидриди. Го открил и истражил феноменот на забрзување на структурните и фазните трансформации во полиметални системи под влијание на водородните и хидридните фази. Покажал дека, високата стабилност на нивното каталитичко дејство е резултат на размената на гасовит водород со водород од внатрешноста на кристалната решетка. Предложил начини за регулирање на каталитичките својства на таквите системи. Автор е на оригиналниот пристап кон производството на нови катализатори на скелетниот тип, надминувајќи ја активноста во хидрогенизацијата на органски соединенија познати катализатори како што е Сунѓерест никел.

Академик во РАН при одделот за општа и техничка хемија (од 2000 година, дописен член од 1991 година , Оддел за хемиски и биомедицински науки).

Главен уредник на списанијата „Московски универзитетски билтен (Вестник Московского университета)", „Серија 2. Хемија“ (од 1992)„Суперкритични флуиди: теорија и практика (Сверхкритические флюиды: теория и практика)“[мртва врска], „Журнал физичка хемија (Журнал физической химии)“. Член на уредувачкиот одбор на списанијата „Кинетика и катализа (Кинетика и катализ)“, „Хемија во училиште (Химия в школе)', „Хемија на цврсто гориво (Химия твёрдого топлива)“, „Хемиска индустрија (Химическая промышленность)“.

Добитник на наградата М.В. Ломоносов (2009) циклусот дела "Синергии во индустриски процеси на хидрогенизација и хидродехлорирање".

Види исто такаУреди

  • Олимпијада по хемија во Русија

ЛитератураУреди

  • Страници со историја Почепски област . До 510-тата годишнина од првото спомнување на г-дин Похеп во Кусата Волинска Хроника (1500-2010). Публикации од периодични изданија, информации од локалната историја, од книги, белешки од локални историчари, очевидци и учесници во настаните што се случуваат во Почепскиот округ . Составен од С. М. Масленко . - Клинц, 2010. - стр. 543-544.

Надворешни врскиУреди