Близард е вид на ветар кој дува во Северна Америка. Овој ветар е многу силен и ладен ветар кој настанува со продирање на арктичкиот воздух. Предизвикува снежни бури.

Илустрација на Големиот Близард од 1888

Поврзано уреди

Литература уреди

  • Дуциќ, Владан и Анѓелковиќ, Горан (2007): Климатологија - практикум, Географски факултет, Белград