Бела Црква (појаснување)

појаснителна страница на Википедија

Бела Црква може да се однесува на следниве места:

Македонија
Егејска Македонија
Археолошки наоѓалишта