Балила била младинска профашистичка организација на Национал фашистичката партија.

Момчиња во Балила униформи во 1936 година.

По италијанско-албанската окупација на Македонија, организација била формирана од италијанските военоокупторски власти за да се шири и велича италијанскиот фашизам како идеологија со победнички дух и љубов кон Италија и Германија. Била организирана училишната младина, секој клас претставувал одред. Членовите носеле униформи (посебна за женски и посебна за машки).

Поврзано уреди