Бабуна (појаснување)

појаснителна страница

Бабуна може да се однесува на:

  • Бабуна - река во Македонија;
  • Бабуна - планина во Македонија;
  • Бабуна (Голема Пештера) - најголемата пештера во Македонија;
  • Бабуна - село-предградие на Велес, Македонија;
  • Бабуна - водопади во Македонија;
  • „Бабуна“ - спортско-риболовното друштво од Велес, Македонија
друго