Аспарагинот (со ознаки Asn или N) е една од 20 најчести природни аминокиселини. Таа поседува карбоксамид како функционална група од својот страничен ланец. Аспарагинот не е есенцијална аминокиселина. Нејзините кодони се AAU и AAC.

L-аспарагин
L-asparagine-skeletal.png
L-asparagine-3D-sticks.png
Назнаки
70-47-3 X mark.svgН
Jmol-3D слики Слика
PubChem 236
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Освен каде што е поинаку назначено, податоците се однесуваат за материјалите во нивната стандардна состојба (при 25 ° C, 100 kPa)
Наводи

Со хемиска реакција помеѓу аспарагинот и некој редуктивен шеќер или карбонилна група се добива акриламид (акрилски амид) во храната кога таа се загрева на доволно висока температура.

Структурна улога во белковинитеУреди

Бидејќи аспарагинскиот страничен ланец може да формира водородна врска со пептидниот молекуларен скелет, остатоците од аспарагин најчесто се среќаваат близу почетокот или крајот на алфа завојниците.

Аспарагинот во белковините е главно место за реакција со N-поврзаната гликозилација.