Ара (архитектура)

Ара е било која класична структура подигната над површината на земјата употребена како место за да се принесат дарови за боговите.