Апстракција

концепт од виш ред

Апстракција е идеја, концепт, или збор што дефинира одреден феномен или настан (референт) на кој апстракцијата се однесува. Апстракциите често се користат во случај на двосмислени или нејасни референти, како на пример поимот „среќа“, што има различни форми за различни луѓе и настани.

Концептна графика за Мачка која седи на подметач (графа 1)
Мачка на подметач (слика 1)