Алфред Тарски

Алфред Тарски-1968 година.

Алфред Тарки (пол Alfred Tarski; Варшава, 14-ти јанураи 1901 година - Беркли, 26-ти октомври 1983 година) бил полски математичар и логичар, автор на значајни студии од делот на математичка логика, математика, општа алгебра, теорија на скуповите, и геометрија. Студирал руски, германски, француски, грчки и латински. На штотуку отворениот Варшавски универзитет во 1918-та година почнал со тудиите по биологија.

Докторирал на Варшавскиот универзитет во 1924-та година. Од 1925-та до 1939-та година бил доцент на Варшавскиот универзитет, каде што држел предавања по математика и логика. Во 1939-та година емигрирал во Америка. На Универзитетот во Калифорниа во Берклиј станал професор во 1949-та година. Автор на семантичката дефиниција на вистината која е по него онтолошки и гноселошки неутрална и одговара на интуитивната смисла на класичната Аристотелова дефиниција за вистината.


Во 2000-та година Меѓународната астрономска унија името Алфред Тарски го дала на планетоидот откриен во 1997 година.