Александриска библиотека

Александриска библиотека или Кралската библиотека на Александрија се наоѓала во Александрија, Египет, и била една од најголемите библиотеки на древниот свет.

Запис во врска Тибериј Клавдиј Балбил од Рим (79 година наша ера), со кој се потврдува дека Александриската библиотека постоела во првиот век.

Општо се смета дека билбиотеката била оформена на почетокот на III век п.н.е., и дека е отворена за време на владеењето на Птоломеј I Сотир, или за време на неговиот син македонскиот крал на Египет Птоломеј II. Плутарх (46-120 година наша ера) запишал дека Цезар случајно ја запалил библиотеката за време на неговата посета на Александрија, во 48 година п.н.е. Како и да е, оваа верзија не е потврдена. Се смета дека библиотеката или некои нејзини делови се уништувани неколкупати, но до денешен ден деталите за овие уништувања ги немаме или пак се контроверзни..

Наводи

уреди