Александра Вранеш

Александра Вранеш (Белград, 21 септември 1960 г.) е редовен професор на Филолошкиот факултет на Универзитетот во Белград. Автор е на повеќе книги, бројни студии, учесник на конференции во земјата и странство.

Биографија уреди

Дипломирала на Филолошкиот факултет (Група за југословенска книжевност и српскохрватски јазик) во 1983 година, а шест години подоцна магистрирала на тема Задачи и организација на факултетските библиотеки: посебен осврт на библиотеките на Филолошкиот факултет во Белград. Докторирала на тема српска библиографија од областа на литературата, јазикот и библиотекарството во весници, весници и списанија од Орфелин (1776) до 1941 година - теорија и историја.[1] Била асистент од 1985 до 1989 година по предметот Основи на библиотекарството на Филолошкиот факултет во Белград. Била асистент од 1989 до 1997 година, а од 1997 до 1999 година доцент, од 1999 до 2004 година вонреден професор и од 2004 година редовен професор по библиотекарство, Методологија на истражување во библиотекарството, Техника на научна работа и српска библиографија. Била директор на Катедрата за библиотекарство и информатика од 2000 до 2006 година.[2] Била декан на Филолошкиот факултет во периодот од 2014 до 2016 година.

Автор е на повеќе книги, бројни студии, учесник на конференции во земјата и странство. Објавила над педесет трудови во списанија и антологии.[2][3] Од јуни 2005 година до јуни 2009 година била претседател на Библиотечното здружение на Србија.

Како претседател на Библиотечното здружение на Србија уреди

Александра Вранеш била претседател на Библиотечното здружение на Србија во периодот од 2004 до 2009 година. Тогаш Друштвото ја интензивирало својата работа, било избрано ново раководство и изготвен нов статут врз основа на кој се профилирала организацијата на работата и другите активности на Друштвото.[4]

Избрана библиографија уреди

Монографии уреди

 
Говори на меѓународната конференција „Дигитални хуманистички науки“, септември 2015 година
 • Српска библиографија во периодични списанија : 1766-1941 (1997)
 • Библиографија на делото на Десанка Максимовиќ : 1972-1998 (2001)
 • Основи на библиографија (2001)
 • Ракописна оставина на Десанка Максимовиќ : инвентар и опис (2001)
 • Библиотеки за високо образование (2004)
 • Народна библиотека Ниш: документ и секојдневие (2004)
 • Од ракописи до библиотеки: речник (2006 и 2008) )
 • Училиште и библиотека во Јапонија / Љиљана Марковиќ и Александра Вранеш (2009)

Статии и други компонент уреди

 • Библиографија на српски: (јануари 1990 г. godine-) / Александра Вранеш // Књижевна историја. - ISSN 0350-6428
 • Прилог на книжарницата Браќе Јовановиќ за развојот на српската библиографија / Александра Вранеш // Свеске. - ISSN 0353-5525
 • Литература за Момчило Настасијевиќ: селективна библиографија за периодот 1984-1994 / Александра Вранеш // Књижевност и Језик. - ISSN 0454-0689
 • Библиографија за Свети Сава / Александра Вранеш // Књижевност и Језик. - ISSN 0454-
 • Местото на Градина во развојот на српската библиографија / Александра Вранеш // Градина. - ISSN 0436-2616
 • Роднбиблиографија како основа на културната дејност на библиотеката / Александра Вранеш // Библиотекарството на крајот на векот / Конференција на библиотекари од Србија, Врање, октомври 1995 г. - Белград: Библиотекарско друштво Србије, 1996. - (Издание „Библиотекар“; книга 1). - стр. 118-124.
 • Библиографија / Александра Вранеш // Beogradska charšija / Бранислав Нушиќ. - Белград: Арс Либри, 1996. - (Библиотека класици ; книга 3). - стр. 171-172.
 • Библиографија на литературата за Десанка Максимовиќ / Александра Вранеш // Књижевност и Језик. - ISSN 0454-0689
 • Изборна библиографија на поетски книги од Десанка Максимовиќ / Александра Вранеш // Зовина свирала / Десанка Максимовиќ. - Бел град: „Драганиќ“, - (Собрани песни на Десанка Максимовиќ; книга 6). -. 1997.  978-86-441-0193-2 . - стр. 339-351
 • Попис на кореспонденцијата на Ѓорѓе Војновиќ / Александра Вранеш // Инѓа во сеќам / Ѓорѓе Војновиќ. - Инѓија: Национална библиотека „Д-р Ѓорѓе Натошевиќ“, -. 1997.  978-86-80643-04-5 . - стр. 225-253.
 • Прилог кон библиографијата на ракописот на Десанка Максимовиќ / Александра Вранеш // Уредување на изданието на целокупните дела на Десанка Максимовиќ / уредник Слободан Ж. Марковиќ.. - Белград: Завод „Десанка Максимовиќ“, 1997 - (Мајски разговори на Десанка). - (1997), стр. 111-116
 • Непознат библиограф Димитрије Давидовиќ / Александра Вранеш // Средби на библиографот '96 / [уредник Душан Панковиќ]. - Инѓија: Национална библиотека „Д-р Ѓорѓе Натошевиќ“, -. 1997.  978-86-80643-02-1 . - Стр. 45-49.
 • Депозитни библиотеки и нивното место во стандардите / Александра Вранеш // Библиотекарство на крају века. 2 / Втора конференција на библиотекарите на Србија, Врњачка Бања, '96. - Бел град: Библиотекарско друштво Србија, 1997. - (Едиција Библиотекар; книга 2). - стр. 47-53.
 • Растко Петровиќ 1898 - 1949 / Александра Вранеш // Књижевност и Језик. - ISSN 0454-0689
 • Предизвици на библиотекарското образование / Александра Вранеш // Инфотека. - ISSN 1450-9687
 • Училишна библиотека и училиштен библиотекар во однос на библиотечните и образовните стандарди / Александра Вранеш // Училиштен библиотекар асистент / уредници Александра Вранеш, Љиљана Марковиќ, Предраг Станојевиќ. - Белград: Филолошки факултет, Универзитет: Библиотекарско друштво Србија, -. 2008.  978-86-86419-55-2 . - Стр. 5-19.

Наводи уреди

 1. Вранеш, Александра (1996). Српска библиографија у области књижевности, језика и библиотекарства у листовима, новинама и часописима од Орфелина до 1941. године : теорија и историја : докторска дисертација. Београд.
 2. 2,0 2,1 „Александра Вранеш: Биографија“. Архивирано од изворникот на 2014-06-19. Посетено на 16. 12. 2011.. Проверете ги датумските вредности во: |accessdate= (help)
 3. „Библиографија Александре Вранеш“. IATED Digital Library. Посетено на 7. 3. 2018. Проверете ги датумските вредности во: |accessdate= (help)
 4. Црногорац, Весна (2007). „Библиотекарско друштво Србије: Рад Друштва у периоду 2004—2007“. Библиотекар. Год. 49, бр.1-2: 225–239.

Надворешни врски уреди