Автомобилска индустрија во Украина

Автомобилска индустрија во Украина е еден од најважните сектори на индустријата во земјата.

Фабрика ЗАЗ
Фабрика ЛАЗ
Фабрика КрАЗ
Фабрика Богдан (ЛуАЗ)

Историја

уреди

Автомобилска индустрија во Украина е претставена со производство на автомобили, камиони автобуси. Во 1991 година имаше 4 автомобилски постројки:

Галерија

уреди

До 1990 година

По 1990 година

Извори

уреди