Аватар

отелотворение или преродба на едно божество во хиндуизмот

Во индиската митологија, Аватар е инкарнација на бог на Земјата.