Аватар

отелотворение или преродба на едно божество во хиндуизмот

Во индиската митологија, Аватар — инкарнација на бог на Земјата.

Вишнуови аватари