Јабланица (појаснување)

појаснителна страница на Википедија

Јабланица е вообичаен топоним во јужнословенските земји. Името доаѓа од зборот јаблан што го означува дрвото топола, и може да се однесува на: