Ѓорѓи Мартиновски

Ѓорѓи Мартиновски бил продекан и декан на Факултет за земјоделски науки и храна во Скопје, проректор и ректор на УКИМ, член на универзитетски тела, комисии, одбори. Координатор и учесник во проекти во Македонија и странство. Негова специјалност биле земјоделски науки.

Ѓорѓи Мартиновски

Издавачка дејност

уреди

Автор на 57 научни и стручни рецензии, трудови, зборници, прирачници, еден учебник и други изданија.