ATC-кодот L02 — „Ендокрина терапија“ е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата L02 е дел од анатомската група L Антинеопластици и имуномодулатори.[1]

ATC кодови
L Антинеопластици и имуномодулатори
L01 Антинеопластични агенси
L02 Ендокрина терапија
L03 Имуностимуланси
L04 Имуносупресанти

Кодовите за ветеринарна употреба (ATCvet кодови) можат да бидат создадени со ставање на буквата Q пред ATC-кодот на повеќето човечки лекови.: QL02...[2]

На национално ниво, ATC-класификацијата може да вклучува и дополнителни кодови кои ги нема на овој список, која е според верзијата на СЗО.

L02A Хормони и сродни агенсиУреди

L02AA ЕстрогениУреди

L02AA01 Диетилстилбестрол
L02AA02 Полиестрадиол фосфат
L02AA03 Етинилестрадиол
L02AA04 Фосфестрол

L02AB ПрогестогениУреди

L02AB01 Мегестрол
L02AB02 Медроксипрогестерон
L02AB03 Гестонорон

L02AE Аналози на гонадотропин-ослободувачки хормонУреди

L02AE01 Бусерелин
L02AE02 Леупрорелин
L02AE03 Госерелин
L02AE04 Трипторелин
L02AE05 Хистрелин

L02AX Други хормониУреди

L02B Хормонски антагонисти и сродни агенсиУреди

L02BA Анти-естрогениУреди

L02BA01 Тамоксифен
L02BA02 Торемифен
L02BA03 Фулвестрант

L02BB Анти-андрогениУреди

L02BB01 Флутамид
L02BB02 Нилутамид
L02BB03 Бикалутамид
L02BB04 Ензалутамид
L02BB05 Апалутамид
L02BB06 Даролутамид

L02BG Ароматаза инхибиториУреди

L02BG01 Аминоглутетимид
L02BG02 Форместан
L02BG03 Анастрозол
L02BG04 Летрозол
L02BG05 Ворозол
L02BG06 Ексеместан

L02BX Други хормонски антагонисти и сродни агенсиУреди

L02BX01 Абареликс
L02BX02 Дегареликс
L02BX03 Абиратерон

НаводиУреди

  1. „ATC-индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.
  2. „ATCvet Индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.