458 Херсинија

астероид

458 Херсинијаастероид од главниот појас. Откриен од страна на Макс Волф и Арнолд Швасман на 21 септември 1900 година. Привременото име на астероиот било 1900 FK.