Шердани ( египетски : šrdn, šꜣrdꜣnꜣ или ꜣrdynꜣ, угаритски : šrdnn (m) и trtn (m), евентуално акадски : –e – er – ta – an – nu ; исто така, сјајни „Shardana“ или „Sherdanu“) се вели дека биле составени од неколку етнички групи од поморските народи, кои се појавувале во фрагментарни историски и иконографски записи ( античко египетски и угаритски ) од источниот Медитеран кон крајот на 2 милениум п.н.е.

Шерданите во битка како што е прикажано на Мединет Хабу

Во 12 и 13- от век п.н.е го нападнале Египетското крајбрежје, победувајќи на делтата на Нил, а подоцна Рамзес II, ги вовел како дел од египетската војска и египетските гарнизони во Сирија, со што станале првите странски наемници. Се истакнале во Битката кај Кадеш, додека подоцна под водство на фараонот Манептах, учествувале во битката против своите сонародници каде повторно допловиле на делтата на Нил.

ИзвориУреди