Часка Којлру е лик од митологијата на Инките и божица на цвеќињата.

Поврзано уреди