Чадор — предмет што се употребува за заштита од сонцето или од дождот. Чадорот се состои од платнена или пластична обвивка, која ја држат метални жици, а која е поставена на дрвена или метална прачка.

Современ чадор

Чадорот како тема во уметноста и популарната култура

уреди

Наводи

уреди
  1. Поетска читанка: Избор од македонската и светската поезија за деца, Просветно дело, Редакција „Детска радост“, Скопје, 2005, стр. 42.
  2. Славко Јаневски, Црни и жолти, Скопје: Просветно дело АД, Редакција „Детска радост“, 2004, стр. 42-43.
  3. „Кишобран“ во: Гиј де Мопасан, Изабране новеле (друга књига). Култура, Београд, 1950, стр. 157-168.
  4. Васе Тодоров - Шлеговец, Магија на детството. Скопје: александар & александар, 2000, стр. 41.
  5. Оливера Ќорвезироска, Престапни години (прозен календар). Скопје: Бегемот, 2021, стр. 300-301.
  6. Weather Report – Weather Report (пристапено на 7.4.2024)
  7. Frank Zappa – Hot Rats (пристапено на 28.11.2023)