Циклононан

хемиско соединение

Циклононанот е циклоалкан со хемиска формула C9H18.

Циклононан
Cyclononane.png
Назнаки
293-55-0
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Освен каде што е поинаку назначено, податоците се однесуваат за материјалите во нивната стандардна состојба (при 25 ° C, 100 kPa)
Наводи