Цена на понуда

појаснителна страница

Цена на понуда е цената по која некој нуди да продаде акции.