Царството е опшествено уредување кое е управувано од цар. Секој цар ја наследува круната од својот татко.