Хунзипски јазиксеверен кавкаски јазик зборуван од околу 2000 луѓе во Дагестан во Русија.

Хунзипски јазик
гьонкьос мыц / honƛʼos mɨc 
Изговор: хонтлос миц
Зборуван во: Русија 
Регион: Дагестан
Вкупно говорници:
Јазично семејство: северни кавкаскии
 Хунзипски јазик
Јазични кодови
ISO 639-1: нема
ISO 639-2: cau
ISO 639-3: id=huz huz

Фонологија

уреди

Самогласки

уреди
  Предни Централни Задни
Затворени i ɨ u
Средни e ə o
Отворени a ɑ

Согласки

уреди
  Билабијални Алвеоларни Непчани Веларни Увуларни Фарингални Глотални
централни латерални
Носни m n            
Експлозивни безвучни p t k q ʔ
звучни b d ɡ
ејективни
Африкативни безвучни t͡s t͡ɬ t͡ʃ
ејективни t͡sʼ t͡ɬʼ t͡ʃʼ
Фрикативни безвучни s ɬ ʃ x χ ħ h
звучни z ʒ ʁ ʕ
Вевни r
Апроксимантни l j w