Христо Стамболиев

Проф. Христо Стамболиев (13 јануари 1920 Струмица - 2 јули 1989), еден од основачите на Технолошко - Металургискиот факултет во Скопје и негов прв декан. Негова преокупација беше остварување на научната мисла во неорганската хемија, аналитичката хемија и технологијата на силикатите.