Хиспано е термин кој значи „шпанско потекло“. Како што жител на некогашната римска Хиспанија се нарекувал Хиспано, така и еден Шпанец денес би бил Хиспано.

Знаме на Хиспаноамерика. Главно мото: Правда, мир, единство и братство

Се употребува на ист начин и како претставките англо-, франко-, австро- и други, што означува дека е некој со потекло од таа земја.