Поткожно ткиво

(Пренасочено од Хиподермис)

Хиподермис или масно ткиво е најдолниот слој од кожата кој го попречува преголемото губење на топлина од телото и претставува резерва на храна и енергија.