Хинушки јазиксевероисточен кавкаски јазик од тезичката подгрупа на јазици. Јазикот го зборуваат 200 до 500 луѓево Дагестан, Русија. Јазикот е сличен со цезичкиот. Хинушкиот јазик не е пишан јазик и не е многу зборуван од хинушкото население.

Хинушки јазик
гьинузас мец / hinuzas mec 
Изговор: хинугаз мец'
Зборуван во: Русија 
Регион: Дагестан
Вкупно говорници:
Јазично семејство: северни кавкаскии
 Хинушки јазик
Јазични кодови
ISO 639-1: cau
ISO 639-2: cau
ISO 639-3: id=gin gin