Халогените елементи се хемиските елементи во групата 17 (стар стил: VIIB) од периодниот систем. Се состои од елементите: флуор (F), хлор (Cl), бром (Br), јод (I), астат (At), и вештачкиот елемент тенесин (Ts). Енергијата на јонизацијата и електронегативноста опаѓаат со зголемувањето на атомскиот број на елементот во групата.

Двоатомски халогени молекули

уреди
халоген молекула структура модел d(X−X) / pm
(гасовита фаза)
d(X−X) / pm
(цврста фаза)
флуор
F2
 
 
143
149
хлор
Cl2
 
 
199
198
бром
Br2
 
 
228
227
јод
I2
 
 
266
272