Фјорд е тесен и длабок, често искривен залив кој по неколку десетини, па и стотина километри навлегува во копното. Фјордовите имаат стрмни и високи-скоро вертикални страни. Најкарактеристични се во Норвешка, на Скандинавскиот Полуостров Тие настанале кога крајбрежните долини биле исполнети со ледници кои со својот притисок ги продлабочиле и прошириле долините а потоа со топењето на ледниците.

Гејрангер-фјорд, Норвешка