Филипо Томазо Маринети

италијански поет, основач на футуристичкото движење

Филипо Томазо Маринети (Александрија, 22 декември 1876 година - Белаџо, 2 декември 1944) — италијански писател, поет, писател на романи и драматизации. Маринети се прославил како почетник на футуризмот.

Филипе Томасо

Во единаесетте точки на својот „Манифест на футуризмот“, објавен во 1909 година во француското списание „Фигаро“ (Le Figaro), тој ја установил етиката и естетиката, и најавил поетика која ќе опева брзина, опасност, агресија. Исто така објавил војна на минатото и традицијата („ние сакаме да ги уништиме музеите, библиотеките и академиите од секој вид“).

Следеле и други манифести од кои последен бил „Манифестот на футуристичката фотографија“, издаден во 1930 година.

Маринети пишувал на италијански и француски јазик. Своите идеи ги реализирал преку Футуристичката политичка партија, а подоцна се приклучи на фашистичкиото движење на Мусолини.