Фенер е рачна светилка, врамена во стакло или на друг начин, во која гори свеќа, нафта или петролеј. Зборот потекнува од грчкиот збор φανάρι.

Јапонски фенер означувајќи ресторан за окономијаки - вид јапонска пица.

Под поимот фенерџија се подразбира:

  • човек што палел и гасел јавни фенери во времето кога немало електрична струја, или
  • војник во колона кој бил задолжен да го носи фенерот.

Фенерот како тема во популарната култура уреди

  • „Фенери“ (Lanterns) - песна на британската рок-група „Килинг џоук“ (Killing Joke) од 1996 година.[1]

Наводи уреди