Ујгурите се туркиски народ кој претежно живее во Кина. Повеќе од Ујгурите се со исламска вероисповед и го зборуваат ујгурскиот јазик. Вкупниот број на Ујгурите е околу 9 000 000 од кои скоро сите живеат во Кина.

Традиционален ујгурски стил на облекување.