Урвички Поток is located in Република Македонија
Урвички Поток
Урвички Поток
Урвички Поток (Република Македонија)

Урвички Поток е поток во Република Македонија, со следниве географски координати: латитуда 42o 08' 13'', лонгитуда 21o 24' 53''.