Тутунџија продавач на тутун во разни облици (рефус, цигари, пури, тутун за луле, бурмут и др.) како и други потребштини за пушење. Тука може да се продаваат и лулиња, прибор за луле и сл.

Традиционален тутунџија во Англија

Поимот „тутунџија“ не треба да се меша со зборот тутунар, што е впрочем земјоделец кој одгледува тутун.

Поврзано уреди