Тротоар

пешачка патека долж една улица
Тротоар

Тротоар (од француски: trottoir) или допат — пешачка патека долж една улица. Обично се прават од асфалт, цемент, тули, камен или (сè повеќе) од гума. Во XIX век и раниот XX век, на некои места често можело да се најдат и тротоари од дрво. Ваквите тротоари можат сѐ уште да се најдат на крајбрежни места во облик на шеталишта. Кога е потребно да се даде атрактивност на еден тротоар се користат камени плочи (плочник). На други места се користат претходно изработени цементни плочи кои се вградуваат во ископани леи.

Изработка на тротоариУреди

Тротоарите најчесто се изработуваат од асфалт или цеменет. Додека постојат тротоари и од чакал, дрво, гума и други материјали, ваквите патеки не се нарекуваат тротоари. Тулите и каменот се исто така чести. Цементните тротоари се изработуваат од блокови за да им се даде простор да се шират и теснат без да се појавуваат пукнатини.

ПоврзаноУреди