Тренер е личност која ги води, подучува и тренира спорт или спортски клубови. Покрај физичките и техничките припреми, тренерот исто така може да врши и психичка припрема на спортистите со цел што подобри припреми на истиот за натпреварувањата кои му предстојат.

Тренерски тим на ФК Ливерпул ги набљудува играчите во тек на тренинг

Кога станува збор за тимските спортови, тренерот, покрај веќе споменатите функции, врши и селектирање на стратегијата која тимот ќе ја применува во предстојните натпревари. Исто така, тренерот е задолжен да ги гледа и проучува соперниците и соперничките стратегии.