Тенор е највисокиот машки глас со честота од 130 до 440 Hz, чијшто дијапазон е меѓу оној на алтот и баритонот. Највисокиот вид на тенорот се нарекува контратенор.

Тенор вокален опсег (C3–C5) обележано на обележано на троен персонал (лево) и на тастатурата за пијано во зелена боја со ознака на точка средна C (C4). Имајте на ум дека бројката осум под решетката со високи тонови означува дека терените звучат октава пониско од напишаното.