Сусцептанса

Во електротехниката, сусцептанса (В) е имагинариот дел од адмитансата. Инверзната адмитанса е импеданса, а реалниот дел од адмитансата е кондуктанса. Во единиците СИ, сусцептансата се мери во сименси. Оливер Хевисајд (Oliver Heaviside) прв ја дефинирал оваа особина која тој ја нарекол пермитанса во јуни 1887 година.[1]

ФормулаУреди

Општата равенка со која е дефинирана адмитансата е дадена со:

 

каде

Y е адмитанса , мерена во сименси.
G е кондуктанса, мерена во сименси..
j е имагинарна единица, и
B е сусцептанса, мерена во сименси.

Адмитансата (Y) е еднаква на инверзната импеданса (Z)

 

или

 

каде

 
Z е импеданса, мерена во оми.
R е отпорност, мерена во оми.
X е реактанса, measured in ohms.

Забелешка: Сусцептансата е имагинарен дел на адмитансата.

Интензитетот на адмитансата е даден со:

 

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. Heaviside, Oliver (1892). Electrical Papers, Volume 2. London and New York: Macmillan and Co.