Струмичко

појаснителна страница

Поимот Струмичко се употребува за приближно означување на местото на некој настан и значи дека се случило во околината на градот Струмица, т.е. место кое географски тежнее кон градот. Во зависност од административната поделба дефинирана со соодветна законска регулатива понекогаш се мисли на сите населени места кои потпаѓаат под управување на локалните власти во Општина Струмица, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Струмичко, но некогаш и не.

Поврзано уреди