Среден Атлантик

Среден-Атлантик (англиски: Mid-Atlantic States ) е регион во САД. Се наоѓа во североисточниот дел на земјата.

Подаците за овој регион се различни во зависност од изворот. Државите обоени во темно црвена боја обично се сметаат како дел од овој регион а државите обоени со светло црвена боја можат, но и немораат да бидат делови од овој овој регион.

Се состои од следните држави: