Среден Атлантик

Подаците за овој регион се различни во зависност од изворот. Државите обоени во темно црвена боја обично се сметаат како дел од овој регион а државите обоени со светло црвена боја можат, но и немораат да бидат делови од овој овој регион.

Среден-Атлантик (англиски: Mid-Atlantic States ) е регион во САД. Се наоѓа во североисточниот дел на земјата.

Се состои од следните држави: