Спиритуализам (појаснување)

појаснителна страница на Викимедија

Спиритуализам означува верување во задгробен живот, и во можна комуникација на живите луже со душите на мртвите преку медиум. Исто така се однесува на филозофија, доктрина или религија, а се однесува на духовниот аспект на постоењето.

Спиритуализмот исто така се однесува на:

Религија
Филозофија
  • Спиритуализам (верување), означува верување во духовите на мртвите со кои може да се комуницира.
  • Идеализам, западна филозофија, еден од двата основни правци во филозофијата кој, наспроти материјализмот, смета дека идејата, свеста, духот е првобитното нешто, а природата, постоењето, материјата е нешто второстепено.