Прв закон на термодинамиката: Разлика помеѓу преработките

[непроверена преработка][непроверена преработка]
<br >A=H J nmgh=H J n=HJ/mgh.
==Човековото тело нема 100% ефикасност==
<br/>Во реалност човечкото тело нема 100% ефикасност. Тоа значи дека целата енергија трансформирана во телото од појадокот не се претвора во работа за подигање на теговите. Дел од оваа енергија се користи за пумпање на крвта и за други функции во внатрешноста на телото. Внатрешната енергија зависи од состојбата на системот и за дадена состојба има точно определена вредност. Промената на внатрешната енергија ∆U е дадена со разликата од вредностите на внатрешната енергија на системот во крајната и почетната состојба: ∆U= U2- U1. Првиот закон за термодинамика мозе да се напише и вака:
<br/>Q= U2- U1 +A.
<br/>Тој покажува дека еден дел од топлината која се предава на гасот оди на зголемување на кинeтичката енергија на неговите молекули,а тоа значи се зголемува температурата на гасот,додека другиот дел се користи за вршење на надворешната работа. Првиот принцип на термодинамиката е применлив за сите системи и за сите заемни дејства меѓу нив. Тој важи за сите процеси во природата.
Анонимен корисник