Соње (појаснување)

појаснителна страница

Соње може да означува едно од двете села во Скопско: