Смолjаните биле јужнословенско племе кое во раниот среден век, според историските извори, ги населувале планините Родопи, долината на реката Места и Пиринска Македонија. Во 837 година, племето крева бунт против властите во Цариград и се поддржани од бугарскиот владетел Пресијан. Западно од Смолјаните биле населени Струмjаните.

ПоврзаноУреди