Со зборот склавинија се означува средновековно кнежевство на Словените. На чело на секоја склавинија стоел кнез.

ПоврзаноУреди